Manege


Introductie

Manege de Paardenhof is aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond en gecertificeerd met het Veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport.

Daarnaast biedt Manege de Paardenhof vele extra's, zoals een gezellige kantine, twee binnenrijbanen, een buitenrijbaan, acht loslaatkralen, een longeerkraal, een officiële KNHS wedstrijdvereniging, georganiseerde buitenritten, ruiterkamp, verzorgpaarden en -pony's en nog veel meer.

's Winters hebben onze paarden en pony's ieder hun eigen stalletje waar ze zich erg prettig voelen en waar ze altijd iets te zien hebben omdat ze over de deur heen uit hun box kunnen kijken. 's Zomers staan onze paarden en pony's heerlijk in het weiland. We halen ze dan op voor de lessen en brengen ze na de lessen samen met de ruiters weer terug.

Er wonen nu ongeveer 85 paarden bij ons en met 450 klanten is het een behoorlijke maar gezellige drukte op ons erf. Kom gauw eens bij ons kijken!

Kantine 2
Manege Manege Kantine 1


Over ons...Marc & Yvonne

Wij, Marc en Yvonne, twee heuse Amsterdammers, kochten 1 januari 1988 Manege de Schans. Zoals de naam doet vermoeden was deze manege gevestigd in Zaandam aan het stille stuk van de Zaanse Schans.

Het was een kleine, overzichtelijke manege met ongeveer 50 paarden. We fokten elk jaar vier veulens en ondanks het vele geld dat daarmee gemoeid was hebben we er nooit spijt van gehad. Het was bijzonder om de veulentjes geboren te zien worden en leuk om ze om ons heen te zien dartelen. Een deel van de veulens staat nu nog bij ons op Manege de Paardenhof. Ook de moeders en grootmoeders wonen nog bij ons of hebben tot hun dood bij ons gewoond.

Op 4 oktober 1999 was het zover! We verhuisden met al onze dieren naar Kwadijk. De manege kreeg de naam Manege de Paardenhof. Vanaf dag 1 moest er heel hard gewerkt worden omdat er erg veel achterstallig onderhoud was. Omdat wij absoluut willen dat de paarden over de boxdeur naar buiten kunnen kijken moesten alle oude stallen worden gesloopt. Daarna bleek dat we erg veel boxen tekort kwamen en dat de binnenmanege wel heel erg druk was. We lieten de eerste paal slaan op 4 oktober 2004, precies 5 jaar na de verhuizing, en begonnen met de bouw van een tweede binnenhal en een extra stal met 42 boxen.

In 2013 is opnieuw groot onderhoud gepleegd. Alle daken zijn vervangen en er valt daardoor veel licht naar binnen. Daarnaast is alle verlichting vervangen door LED en inductie en zijn we een duurzaam bedrijf geworden. Een aantal boxen werd vergroot zodat ook de grotere paarden ruim kunnen liggen. Door de binnenmanege aan één kant windbreekgaas te geven lijkt het of je buiten rijdt maar is er het comfort van een binnenrijbaan. Door de aankoop van extra grond zijn we nog zekerder dat alle paarden en pony’s in de zomer buiten kunnen staan.

Customers Stal oud
4 okt 1999 direct werden de wanden verlaagd zodat de paarden over de box naar buiten konden kijken
Erf oud
Het erf en de strokap in oktober 1999


Reglementen


Leskaarten

Een 13-lessenkaart, verder te noemen kwartaalkaart, geeft korting omdat u vóór aanvang van het kwartaal uw lessen betaalt en omdat u verplicht bent deze in dat kwartaal op te rijden.

Na het kwartaal vervalt uw kaart, ook als er nog lessen "over" zijn. Deze lessen kunnen niet meer ingehaald worden in het volgende kwartaal. Onze kwartalen beginnen 1 feb, 1 mei, 1 aug, 1 nov.

Opzeggen van de kwartaalkaart dient minimaal één maand voor het verstrijken van het kwartaal te gebeuren. Als u geen gebruik maakt van een volledige kwartaalkaart heeft u een kalendermaand opzegtermijn. Hierbij vervalt het kwartaalvoordeel en wordt voor de lessen het losse les tarief berekend. Het losse les tarief gaat met terugwerkende kracht in op aanvangsdatum van de kwartaalkaart waarin wordt opgezegd.

Bij een machtiging tot automatische incasso bestaat de mogelijkheid per maand te betalen. Een losse les dient vóór aanvang van de les betaald te zijn.

Als lid van de Manege & Ruiter Bond krijgen alle ruiters bij ons een lesovereenkomst. Hieraan gekoppeld is dat al onze klanten voorzien worden van een Manege ruiterpaspoort. Hierin wordt de volledige ruiteropleiding bijgehouden van alle ruiters van de Manege & Ruiter Bond. Tevens is hieraan een ongevallenverzekering gekoppeld en is hiermee duidelijk voor de verzekeringsmaatschappij dat u klant bent bij Manege de Paardenhof en daardoor volledig gedekt bent door onze bedrijfs-WA verzekering. Bij deze lesovereenkomst wordt een manege ruiterpaspoort verstrekt.

Als u een keer niet kunt paardrijden op uw vaste dag, haal dan binnen het lopende kwartaal in, op een dag dat u wel kunt komen.

Uw les afzeggen kan, doe dit echter tijdig via info@paardenhof.nl! Afzeggingen dienen 24 uur voor aanvang van de lestijd binnen te zijn. Later binnen gekomen afzeggingen worden, ongeacht de reden, beschouwd als wel te zijn gereden en worden afgeschreven van uw kwartaalkaart respectievelijk als losse les in rekening gebracht.

Het gehele jaar gaan de lessen door behalve twee weken in de zomervakantie, de beide kerstdagen en nieuwjaarsdag. Denk hieraan i.v.m. het afzeggen en inhalen van uw les.


Stalregels

 1. Voor het rijden het paard in de box of op de poetsplaats poetsen en de hoeven uitkrabben.
 2. Als paarden worden gepoetst in de box, het paard nooit vastzetten aan de tralies maar aan het dikke deel van de box zoals het frame van deur of box. (niet aan de deur zelf)
 3. Paarden mogen nooit zonder toezicht met een halster om staan.
 4. Na het rijden hoeven uitkrabben, drinkbak controleren of deze goed werkt, bit afspoelen en direct zadel, sjabrak en hoofdstel opruimen in de zadelkamer zodat het paard er niet aan kan eten. Zadelsteun terugklappen tegen de muur.
 5. Geleende caps, beenbeschermers, bontjes, zwepen, poetsspullen en halsters terugleggen op de daartoe ingerichte plaatsen.
 6. Na het poetsen mest en poetsafval opruimen en op de mesthoop deponeren.
 7. Longeren mag alleen in de longeerkraal, waarbij het paard met behulp van een longeerlijn dient te worden gelongeerd. Je mag je paard hier niet loszetten.
 8. Loslaten alleen in de loslaatkralen, niet in de rijbanen, daarna harken als het paard gaten heeft gegraven.
 9. De zijdeuren in de achterstal mogen niet door paarden gebruikt worden. Voor de loslaatkralen wordt de grote achterdeur gebruikt.
 10. Na het rijden, longeren of loslaten mest opruimen.
 11. Na het afspuiten op de spuitplaats de slang ophangen en de spuitplaats aanvegen en opruimen, vooral de afvoerput.
 12. Gebruikt gereedschap, zoals kruiwagens, mestvorken e.d., opruimen.

Regels rijbaan

 1. Het dragen van een veiligheidscap en laarzen of chaps met korte rijlaarzen is verplicht tijdens het rijden.
 2. Bij het betreden en verlaten van de rijbaan moeten de ruiters zich ervan verzekeren dat de toegang vrij is.
 3. Tijdens de groepslessen dienen de instructies van de instructeur te worden opgevolgd.
 4. Opstijgen in de rijbaan, bij het vrijrijden deuren en hekken sluiten voor het opstijgen.
 5. Tijdens het vrijrijden is het verboden om op de hoefslag halt te houden, te stappen of achterwaarts te gaan wanneer meerdere ruiters de rijbaan gebruiken. De tussenafstand tussen de eerste en de tweede hoefslag dient minimaal 2,5 meter te zijn. Bij het passeren wordt de tweede hoefslag gebruikt. Bij het achter elkaar rijden dient een afstand van minimaal een paardlengte gehandhaafd te worden.
 6. De rechterhand geeft voorrang aan de linkerhand.
 7. Zijgangen gaan voor rechtdoor rijden.
 8. Stappen op de binnenhoefslag bij meerdere ruiters.
 9. Het gebruik van het hindernismateriaal is alleen toegestaan in de achterbaan met toestemming van alle ruiters die zich op dat moment in de rijbaan bevinden. Als het hindernismateriaal gebruikt wordt dient dit na gebruik opgeruimd te worden.
 10. Paarden niet loslaten in de rijbanen of in de longeercirkel.

Terreinen en gebouwen

Welkom bij Manege de Paardenhof. U dient zich voor ieders veiligheid te houden aan onderstaande regels.

Het betreden van de terreinen geschiedt voor eigen rekening en op eigen risico. De manege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen die op deze terreinen plaatsvinden. U wordt verzocht zich te melden bij één van de medewerkers of aan de bar. Roken op het terrein, in de kantine en in de stal is streng verboden, roken is alleen toegestaan in de gang voor het damestoilet en in de zomer op het terras.

De dieren op het bedrijf stellen het niet allemaal op prijs om benaderd te worden, de nodige voorzichtigheid dient te allen tijde in acht genomen te worden.

 1. Honden zijn niet toegestaan in de bar en op het terras, op het buitenterrein zijn honden wel toegestaan, mits aangelijnd, eventuele hondenmest graag op de mesthoop.
 2. Instructie door een vreemde instructeur of privé persoon is niet toegestaan.
 3. Het personeel voert alleen opdrachten uit die zijn gegeven door de eigenaren van de manege.
 4. Klachten dienen aan de eigenaren van de manege te worden gericht.
 5. Uw auto dient geparkeerd te worden op het parkeerterrein; u dient stapvoets te rijden.
 6. De terreinen en stallen zijn niet bedoeld en ontworpen als speelterrein en dienen overeenkomstig niet als zodanig gebruikt te worden.
 7. Buiten de rijbanen dienen de paarden aan de hand begeleid te worden.
 8. De zijdeuren in de achterstal mogen niet door paarden gebruikt worden. Voor de loslaatkralen wordt de grote achterdeur gebruikt.
 9. Paarden worden gepoetst in de box, waarbij het paard nooit wordt vastgezet aan de tralies maar aan het dikke deel van de box zoals het frame van deur of box (niet aan de deur zelf), of op de poetsplaats die schoon achtergelaten dient te worden.
 10. Eventuele toebehoren van het paard, zoals dekens, halsters, e.d. dienen te worden opgeborgen in de zadelkamer, de zadelkast of afgegeven bij de bar(peesbeschermers).
 11. Alleen het personeel van de manege is bevoegd handelingen met hooi, stro en voer te verrichten, behalve op de uitmestdagen
 12. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.
 13. De manege is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 22.30 uur, op zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur, op zondag 8.30 tot 17.00 uur.
 14. De bar is tijdens openingstijden van de manege geopend. Meld als u een allergie hebt, als u iets eet doet u dit op eigen risico.

ROKEN? ALLEEN VOOR HET DAMESTOILET!!!! VERBODEN TE ROKEN IN DE KANTINE, DE STALLEN EN OP DE TERREINEN.
Privacy verklaring

Manege de Paardenhof hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de weten regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Manege de Paardenhof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Manege de Paardenhof
Kwadijk 126
1471 CH Kwadijk
0299 621759
manege@paardenhof.nl


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het samenstellen van een nieuwsbrief;
 • Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;
 • Het kunnen benaderen voor afgelastingen;
 • Het sturen van post.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Medische gegevens van ruiter(s)


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Ons softwareprogramma Manegeplan
 • Microsoft in Office365 en Microsoft Azure
 • Verzending magazine Manegeruiter

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en / of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.


Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiële administratie. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld:

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Bed, Breakfast & Box

Bed, Breakfast & Box

Kom logeren in Kwadijk! We hebben sinds enige tijd onze Bed, Breakfast & Box geopend op Manege de Paardenhof.

Geniet van de landelijke omgeving vlak bij Purmerend, Volendam en slechts 20 minuten van Amsterdam. Behalve een Bed & Breakfast kun je ook paardrijden en je paard of pony kan bij ons logeren in de box! Bel voor meer informatie en houd de website in de gaten.Villa Jipo (Zuid-Frankrijk)

Te Huur

Een vrijstaand huis met verdieping, gelegen in een tuin van 1200 m2. In de tuin een zwembad met overkapping die weggeduwd (makkelijk) kan worden. In de tuin zijn verschillende plekken om te zitten zodat er zowel schaduw als zon plaatsen zijn. In de tuin staat een vaste bbq. Modern en comfortabel (volledig nieuw) interieur met een zeer uitgebreide keuken.

Klik hier voor meer informatie
Villa Jipo