Manege


Introductie

Manege de Paardenhof is aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond en gecertificeerd met het Veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport.

Daarnaast biedt Manege de Paardenhof vele extra's, zoals een gezellige kantine, twee binnenrijbanen, een buitenrijbaan, grote paddocks waar de paarden in kuddes losstaan de hele dag, een longeercirkel, een officiële KNHS wedstrijdvereniging, georganiseerde buitenritten, ruiterkamp, verzorgpaarden en -pony's en nog veel meer.

's Winters hebben onze paarden ieder hun eigen stalletje waar ze zich erg prettig voelen en waar ze altijd iets te zien hebben omdat ze over de deur heen uit hun box kunnen kijken. De pony's staan in vrijloopstallen waar ze zelf kunnen bedenken of ze binnen of buiten staan. 's Zomers staan onze paarden en pony's heerlijk in het weiland. We halen ze dan op voor de lessen en brengen ze na de lessen samen met de ruiters weer terug.

Er wonen nu ongeveer 85 paarden bij ons en met 450 klanten is het een behoorlijke maar gezellige drukte op ons erf. Kom gauw eens bij ons kijken!

Kantine 2
Manege Manege Kantine 1


Over ons...Marc & Yvonne

Wij, Marc en Yvonne, twee heuse Amsterdammers, kochten 1 januari 1988 Manege de Schans. Zoals de naam doet vermoeden was deze manege gevestigd in Zaandam aan het stille stuk van de Zaanse Schans.

Het was een kleine, overzichtelijke manege met ongeveer 50 paarden. We fokten elk jaar vier veulens en ondanks het vele geld dat daarmee gemoeid was hebben we er nooit spijt van gehad. Het was bijzonder om de veulentjes geboren te zien worden en leuk om ze om ons heen te zien dartelen. Een deel van de veulens staat nu nog bij ons op Manege de Paardenhof. Ook de moeders en grootmoeders wonen nog bij ons of hebben tot hun dood bij ons gewoond.

Op 4 oktober 1999 was het zover! We verhuisden met al onze dieren naar Kwadijk. De manege kreeg de naam Manege de Paardenhof. Vanaf dag één moest er heel hard gewerkt worden omdat er erg veel achterstallig onderhoud was. Omdat wij absoluut willen dat de paarden over de boxdeur naar buiten kunnen kijken moesten alle oude stallen worden gesloopt. Daarna bleek dat we erg veel boxen tekort kwamen en dat de binnenmanege wel heel erg druk was. We lieten de eerste paal slaan op 4 oktober 2004, precies 5 jaar na de verhuizing, en begonnen met de bouw van een tweede binnenhal en een extra stal met 42 boxen.

In 2013 is opnieuw groot onderhoud gepleegd. Alle daken zijn vervangen en er valt daardoor veel licht naar binnen. Daarnaast is alle verlichting vervangen door LED en inductie en zijn we een duurzaam bedrijf geworden. Een aantal boxen werd vergroot zodat ook de grotere paarden ruim kunnen liggen. Door de binnenmanege aan één kant windbreekgaas te geven lijkt het of je buiten rijdt maar is er het comfort van een binnenrijbaan. Door de aankoop van extra grond zijn we nog zekerder dat alle paarden en pony’s in de zomer buiten kunnen staan.

In 2019 is een droom waarheid geworden en wonen alle pony's in twee vrijloopstallen. Ze kunnen zelf kiezen of ze binnen of buiten willen, op stro, op zand of op steen. Weer een stuk welzijn toegevoegd!

Customers Stal oud
4 okt 1999 direct werden de wanden verlaagd zodat de paarden over de box naar buiten konden kijken
Erf oud
Het erf en de strokap in oktober 1999


Reglementen


Leskaarten

Een 13-lessenkaart, verder te noemen kwartaalkaart, geeft korting omdat je vóór aanvang van het kwartaal je lessen betaalt en omdat je verplicht bent deze in dat kwartaal op te rijden.

Na het kwartaal vervalt je kaart, ook als er nog lessen "over" zijn. Deze lessen kunnen niet meer ingehaald worden in het volgende kwartaal. Onze kwartalen beginnen 1 feb, 1 mei, 1 aug, 1 nov.

Opzeggen van de kwartaalkaart dient minimaal één maand voor het verstrijken van het kwartaal te gebeuren.

Bij een machtiging tot automatische incasso bestaat de mogelijkheid de kwartaalkaart per maand te betalen. Een losse les dient vóór aanvang van de les betaald te zijn.

Als lid van de Manege & Ruiter Bond krijgen alle ruiters bij ons een lesovereenkomst. Hieraan gekoppeld is dat al onze klanten voorzien worden van een Manege ruiterpaspoort. Hierin wordt de volledige ruiteropleiding bijgehouden van de betreffende ruiter. Tevens is hieraan een ongevallenverzekering gekoppeld en is hiermee duidelijk voor de verzekeringsmaatschappij dat je klant bent bij Manege de Paardenhof. Ook ontvang je viermaal per jaar het magazine Manegeruiter thuis.

Als je een keer niet kunt paardrijden op je vaste dag, haal dan binnen het lopende kwartaal in, op een dag dat je wel kunt komen.

Je les afzeggen kan, doe dit echter tijdig via je klantportaal! Afzeggingen dienen 24 uur voor aanvang van de lestijd binnen te zijn. Later binnen gekomen afzeggingen worden, ongeacht de reden, beschouwd als wel te zijn gereden en worden afgeschreven van je kwartaalkaart respectievelijk als losse les in rekening gebracht.

Het gehele jaar gaan de lessen door behalve twee weken in de zomervakantie, de beide kerstdagen en nieuwjaarsdag. Denk hieraan i.v.m. het afzeggen en inhalen van je les.


Stalregels

 1. Voor het rijden het paard in de box of op de poetsplaats poetsen en de hoeven uitkrabben.
 2. Als paarden worden gepoetst in de box, het paard nooit vastzetten aan de tralies maar aan het dikke deel van de box zoals het frame van deur of box. (niet aan de deur zelf)
 3. Paarden mogen nooit zonder toezicht met een halster om staan.
 4. Na het rijden hoeven uitkrabben, drinkbak controleren of deze goed werkt, bit afspoelen en direct zadel, sjabrak en hoofdstel opruimen in de zadelkamer zodat het paard er niet aan kan eten. Zadelsteun terugklappen tegen de muur.
 5. Geleende caps, beenbeschermers, bontjes, zwepen, poetsspullen en halsters terugleggen op de daartoe ingerichte plaatsen.
 6. Na het poetsen mest en poetsafval opruimen en op de mesthoop deponeren.
 7. Longeren mag alleen in de longeercirkel. Je mag je paard hier niet loszetten.
 8. De pony's worden door de medewerkers uit de vrijloopstal gepakt. Hierna kan gepoetst worden op de ponypoetsplaatsen.
 9. In de vrijloopstallen mag niet gevoerd worden, ook geen snoepje, wortel of appel.
 10. Na het rijden, longeren of wandelen mest opruimen.
 11. Na het afspuiten op de spuitplaats de slang ophangen en de spuitplaats aanvegen en opruimen, vooral de afvoerput.
 12. Gebruikt gereedschap, zoals kruiwagens, mestvorken e.d., opruimen.

Regels rijbaan

 1. Het dragen van een veiligheidscap en laarzen of chaps met korte rijlaarzen is verplicht tijdens het rijden.
 2. Bij het betreden en verlaten van de rijbaan moeten de ruiters zich ervan verzekeren dat de toegang vrij is.
 3. Tijdens de groepslessen dienen de instructies van de instructeur te worden opgevolgd.
 4. Opstijgen in de rijbaan, bij het vrijrijden deuren en hekken sluiten voor het opstijgen.
 5. Tijdens het vrijrijden is het verboden om op de hoefslag halt te houden, te stappen of achterwaarts te gaan wanneer meerdere ruiters de rijbaan gebruiken. De tussenafstand tussen de eerste en de tweede hoefslag dient minimaal 2,5 meter te zijn. Bij het passeren wordt de tweede hoefslag gebruikt. Bij het achter elkaar rijden dient een afstand van minimaal een paardlengte gehandhaafd te worden.
 6. De rechterhand geeft voorrang aan de linkerhand.
 7. Zijgangen gaan voor rechtdoor rijden.
 8. Stappen op de binnenhoefslag bij meerdere ruiters.
 9. Het gebruik van het hindernismateriaal is alleen toegestaan in de achterbaan met toestemming van alle ruiters die zich op dat moment in de rijbaan bevinden. Als het hindernismateriaal gebruikt wordt dient dit na gebruik opgeruimd te worden.
 10. Paarden niet loslaten in de rijbanen of in de longeercirkel.

Terreinen en gebouwen

Welkom bij Manege de Paardenhof. Je dient je voor ieders veiligheid te houden aan onderstaande regels.

Het betreden van de terreinen geschiedt voor eigen rekening en op eigen risico. De manege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen die op deze terreinen plaatsvinden. Je wordt verzocht je te melden bij één van de medewerkers of aan de bar. Wij zijn een rookvrije manege. Nergens mag worden gerookt.

De dieren op het bedrijf stellen het niet allemaal op prijs om benaderd te worden, de nodige voorzichtigheid dient te allen tijde in acht genomen te worden.

 1. Honden zijn niet toegestaan in de bar en op het terras, op het buitenterrein zijn honden wel toegestaan, mits aangelijnd, eventuele hondenmest graag op de mesthoop.
 2. Instructie door een vreemde instructeur of privé persoon is niet toegestaan.
 3. De medewerkers voeren alleen opdrachten uit die zijn gegeven door de eigenaren van de manege.
 4. Klachten dienen aan de eigenaren van de manege te worden gericht.
 5. Je auto dient geparkeerd te worden op het parkeerterrein; je dient stapvoets te rijden.
 6. De terreinen en stallen zijn niet bedoeld en ontworpen als speelterrein en dienen overeenkomstig niet als zodanig gebruikt te worden.
 7. Buiten de rijbanen dienen de paarden aan de hand begeleid te worden.
 8. Pony's worden door de medewerkers uit de vrijloopstallen gepakt en daarna gepoetst en gezadeld op de ponypoetsplaatsen.
 9. Paarden worden gepoetst in de box, waarbij het paard nooit wordt vastgezet aan de tralies maar aan het dikke deel van de box zoals het frame van deur of box (niet aan de deur zelf), of op de poetsplaats die schoon achtergelaten dient te worden.
 10. Eventuele toebehoren van het paard, zoals dekens, halsters, e.d. dienen te worden opgeborgen in de zadelkamer, de zadelkast of afgegeven bij de bar(peesbeschermers).
 11. Alleen het personeel van de manege is bevoegd handelingen met hooi, stro en voer te verrichten, behalve op de uitmestdagen
 12. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.
 13. De manege is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 22.30 uur, op zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur, op zondag 8.00 tot 17.00 uur.
 14. De bar is tijdens openingstijden van de manege geopend. Meld als je een allergie hebt, als je iets eet doe je dit op eigen risico.

ROKEN? NEE, WIJ ZIJN EEN ROOKVRIJE MANEGE!
Privacy verklaring

Manege de Paardenhof hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij je heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk je privacy en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Manege de Paardenhof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hierover hebt, kunt je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Manege de Paardenhof
Kwadijk 126
1471 CH Kwadijk
0299 621759
info@paardenhof.nl


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het samenstellen van een nieuwsbrief;
 • Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;
 • Het kunnen benaderen voor afgelastingen;
 • Het sturen van post.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Medische gegevens van ruiter(s)


Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Ons softwareprogramma Manegeplan
 • Microsoft in Office365 en Microsoft Azure
 • Verzending magazine Manegeruiter

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en/of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.


Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiële administratie. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld:

 • Alle personen die namens ons van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Bed, Breakfast & Box

Bed, Breakfast & Box

Kom logeren in Kwadijk! We hebben sinds enige tijd onze Bed, Breakfast & Box geopend op Manege de Paardenhof.

Geniet van de landelijke omgeving vlakbij Purmerend, Volendam en slechts 20 minuten van Amsterdam. Behalve een Bed & Breakfast kun je ook paardrijden en je paard of pony kan bij ons logeren in de box! Bel of mail voor meer informatie.Villa Jipo (Zuid-Frankrijk)

Te Huur

Een vrijstaand huis met verdieping, gelegen in een tuin van 1200 m2. In de tuin een zwembad met overkapping die weggeduwd (makkelijk) kan worden. In de tuin zijn verschillende plekken om te zitten zodat er zowel schaduw als zon plaatsen zijn. In de tuin staat een vaste bbq. Modern en comfortabel (volledig nieuw) interieur met een zeer uitgebreide keuken.

Klik hier voor meer informatie
Villa Jipo